al contingut a la navegació Informació de contacte

Tercera cobrança 2020 i rebut de rústica

La tercera cobrança del 2020 comença el 14 d'octubre i finalitza el 15 de desembre. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:


- Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica

- Impost sobre Activitats Econòmiques

- Taxa pel subministrament d’aigua i cànon de sanejament del 1r semestre de l’any 2020.

- Taxa per recollida i tractament d’escombraries del 2n semestre de l’any 2020.


La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 4 de novembre.

Per domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, l'interessat te dues opcions:

 - a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (https://ov.oagrtl.cat/)

 - trucar al telèfon gratuït 900 354 136 del 16 d'octubre al 2 de novembre (de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí)

Recordeu que si feu una alta nova d'un rebut l'heu de domiciliar si el voleu pagar pel banc.

El tercer termini de rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregarà el 4 de novembre.


Parcel·lari d'IBI Rústica

Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles Rústica, quan el contribuent es descarregui les dades del rebut, automàticament li sortirà el parcel·lari. També pot accedir-hi a través de la següent adreça: https://ov.oagrtl.cat/703.aspx.

Document Actions