al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança municipal maneig de purins

Segons l'"ordenança municipal reguladora de l’emplaçament i de les mesures correctores a disposar en les activitats ramaderes del terme municipal d’Alcanó" us recordem que:

L’aplicació dels fems i/o purins en el camp es farà atenent les següents recomanacions:

  • Queda prohibida l’aplicació de purins als camps ubicats a una distància inferior als 50 m. de canals i de conducció d’aigua potable.
  • No es podran aplicar purins als conreus durant els mesos de juliol i agost i, en qualsevol cas, queda prohibit de fer-ho a una distància de 500 m. del nucli de població; excepte en els mesos que van d’octubre a març, en que la distància es fixa a 300 metres; i a 100 m. de qualsevol tipus d’habitatge o indústria.
  • Els purins, un cop escampats en els terrenys, s’hauran de colgar en un termini de temps no superior a les 24 hores.
  • Els vehicles que transportin purins han d’estar hermèticament tancats i queda prohibit el pas de vehicles que per no tancar bé tinguin pèrdues de purins, aplicant-se en cas contrari la sanció corresponent.
  • No es permetrà tenir cap femer ni bassa de purins que no corresponguin a una explotació ramadera del municipi.

Document Actions