al contingut a la navegació Informació de contacte

INFORMACIÓ SOBRE LA PRIMERA COBRANÇA DE L'OAGRTL.

Durant el mes de febrer es va posar al cobro l’impost sobre vehicles de tracció mecànica dels ajuntaments que tenen delegada la gestió d’aquest impost a l’OAGRTL, així com aquelles taxes que els ajuntaments van decidir passar en aquesta primera cobrança.

A conseqüència de l’estat d’alerta decretat, es va allargar el termini de pagament d’aquests tributs, el qual va finalitzar el dia 25 de maig de 2020.

Atès que durant el termini de la cobrança en voluntària l'OAGRTL ha tingut suspès el servei d'atenció al públic presencial i telefònic degut al confinament, es facilitarà el pagament durant uns dies, especialment als contribuents persona física que no tenen l’obligació de relacionar-se amb l’administració de forma telemàtica. Pel que fa a les persones jurídiques i degut al fet que tenen l’obligació de comunicar-se per mitjans electrònics amb l’administració pública, d’acord amb l’establert a l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, reguladora del procediment administratiu comú, s’estarà a la situació que concorri en cada cas als efectes de determinar la pertinència dels recàrrecs corresponents.

IMPORTANT!!!

Es podran emetre aquests nous documents sense recàrrec fins el dia 1 de juliol de 2020, data en que finalitza el període d’interposició de recurs contra els padrons aprovats.

Per obtenir aquest nou document de pagament, el ciutadà podrà obtenir-lo demanant-ho directament a l’OAGRTL, facilitant nom i CIF del titular del rebut a través de l’adreça de correu electrònic: oagrtl@diputaciolleida.cat. També es pot dirigir per correu electrònic a la vostra oficina de referència. Els correus són els següents: recsegria@diputaciolleida.cat

Si teniu qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l'Ajuntament, al telèfon 973 136 500 o al correu electrònic ajuntament@alcano.ddl.net

Document Actions